catalog parish books KATALOG KSIĄG METRYKALNYCH powstał w 2019 roku w ramach działań grupy projektpodlasie i jest realizowany wyłącznie przez wolontariuszy. Niniejszy katalog (podobnie jak nasze pozostałe projekty) nie ma charakteru naukowego ani komercyjnego. Projekt jest działaniem oddolnym, nie jest finansowany z żadnych subwencji czy dotacji – jego rozwój jest uzależniony od stopnia zaangażowania jego użytkowników oraz od ewentualnych darowizn na jego rozwój. 

Naszym celem jest zgromadzenie oraz prezentacja w jednym miejscu informacji o zachowanych (czasami mocno rozproszonych) rocznikach ksiąg metrykalnych oraz akt stanu cywilnego wytworzonych przez kancelarie parafialne wyznań religijnych funkcjonujących na terenie Rzeczpospolitej w latach 966-2020. 

Celem priorytetowym jest inwentaryzacja ksiąg metrykalnych pozostających w zasobach archiwów parafialnych, instytucjonalnych archiwów kościelnych oraz tzw. innych (biblioteki, muzea, zbiory prywatne). Powyższe dane będą sukcesywnie uzupełniane o zasoby będące w gestii sieci polskich archiwów państwowych. 

STRUKTURA KATALOGU
została podzielona na kilka odrębnych części (przedziały historyczne)
R1- parafie funkcjonujące do końca I RP (966-1772) – stan na 1772 rok
R0-parafie funkcjonujące pod zaborami (1772-1917) – stan na 1917 rok
R2
- parafie funkcjonujące do końca II RP (1918-1939) – stan na 1939 rok
R3-parafie współcześnie funkcjonujące na terenie III RP (1945-2019) – stan na 2019 rok

Każda z inwentaryzowanych w katalogu parafii została równolegle przypisana zarówno do struktury administracji państwowej (województwa, powiaty) jak i do struktury administracji kościelnej (diecezje, dekanaty) właściwej dla każdego przedziału historycznego.

W ramach katalogu będziemy też gromadzić i publikować informacje o stopniu zindeksowania (opracowania) zasobów metrykalnych poszczególnych parafii wraz z podaniem aktywnych adresów do opracowujących je projektów indeksacyjnych.

Aplikacja została wyposażona w funkcjonalną wyszukiwarkę nazw miejscowości w których jest lub była parafia. Każda parafia oprócz wezwania, wyznania, danych adresowych, roku i wieku powstania, posiada określoną lokalizację GPS, pozwalającą na umiejscowienie jej na mapie.

ETAPY REALIZACJI PROJEKTU
Z uwagi na zakres czasowy oraz specyfikę opracowanego materiału budowa katalogu została podzielona na etapy.

Etap I

Budowa aplikacji sieciowej do inwentaryzowania kancelarii parafialnych umożliwiającej budowę bazy danych o zachowanych rocznikach ksiąg metrykalnych z poszczególnych parafii.

Etap II

Budowa bazy danych parafii wyznania rzymskokatolickiego (RK) funkcjonujących na terenie III Rzeczpospolitej (R3) - stan na 2019 rok

Etap III

Budowa bazy danych parafii wyznania prawosławnego (PR), greckokatolickiego (GK), ewangelicko augsburskiego (EA), polskokatolickiego (PK) oraz mariawickiego (MA) funkcjonujących na terenie III Rzeczpospolitej (R3) – stan na 2019 rok.

Etap IV

Budowa bazy danych parafii wyznania rzymskokatolickiego funkcjonujących na terenie I Rzeczpospolitej (R1) – stan na 1772 rok.

Etap V

Budowa bazy danych parafii wyznania prawosławnego (PR), greckokatolickiego (GK), ewangelicko augsburskiego (EA) funkcjonujących na terenie I Rzeczpospolitej (R1) – stan na 1772 rok.

Etap VI

Uzupełnienie bazy danych parafii wyznania rzymskokatolickiego (RK) o parafie funkcjonujące na terenie II Rzeczpospolitej (R2) – stan na 1939 rok.

Etap VII

Uzupełnienie bazy danych parafii wyznania prawosławnego (PR), greckokatolickiego (GK), ewangelicko augsburskiego (EA) o parafie funkcjonujące na terenie II Rzeczpospolitej (R2) – stan na 1939 rok.

Etap VIII

Uzupełnienie bazy danych parafii wyznania rzymskokatolickiego (RK) o parafie funkcjonujące na terenie Rzeczpospolitej pod zaborami (R0) – stan na 1917 rok.

Etap IX

Uzupełnienie bazy danych parafii wyznania prawosławnego (PR), greckokatolickiego (GK), ewangelicko augsburskiego (EA) funkcjonujących na terenie Rzeczpospolitej pod zaborami (R0) – stan na 1917 rok.

Etap X

Budowa bazy danych parafii polonijnych różnych wyznań funkcjonujących poza granicami Rzeczpospolitej – USA, Kanada, Brazylia, Francja, Wielka Brytania, Niemcy, Rosja - działających w latach 1850-1950

JAK DODAĆ KSIĘGĘ DO KATALOGU
Każdy z użytkowników może zostać opiekunem (administratorem danych) jednej lub więcej wybranych przez siebie parafii. Administracja wiąże się z wyłącznością na dodawanie treści do wybranych parafii. 

Dodawanie rekordu do katalogu odbywa się za pomocą przesłania administratorowi projektu kontakt  uzupełnionego arkusza excel /openOffice wzór
lub za pomocą wprowadzenia danych na stronie internetowej katalogu (zakładka źródła/dodaj) 

Krok 1.
Wybór rodzaju dokumentu
- księga (bez rozróżniania na oryginał, kopia itd.)
- sumariusz (bez rozróżniania na rodzaj sumariusza)
- raptularz (brudnopis)

Krok 2.
Wybór rodzaju inwentaryzowanej księgi
- księga urodzeń (B)
- księga ślubów (M
- księga zgonów (D)
- księga zapowiedzi (Za)
- alegata (A)

Krok 3.
Wpisanie zakresu lat
- rok od ....
- rok do ....

Krok 4.
Wybór źródła z kilku kategorii
- archiwa państwowe (np. Białystok / AP Białystok)
- archiwa kościelne (np. Drohiczyn / AD Drohiczyn)
- inne (np. Archiwum parafiaine / na miejscu)
- archiwa zagraniczne (np. Mińsk / NIAB)
- inne (np. Londyn / zbiory prywatne)
Jeśli inwentaryzowana księga jest przechowywana w miejscu, którego brak w katalogu źródeł - napisz do administratora prośbę o dodanie źródła.

Krok 5.
Zapisz

 

 

© 2019-2020 https://katalog.projektpodlasie.pl