catalog parish books KATALOG KSIĄG METRYKALNYCH powstał w 2019 roku w ramach działań grupy projektpodlasie   

Naszym celem jest zgromadzenie oraz prezentacja w jednym miejscu informacji o miejscu przechowywania (czasami mocno rozproszonych) roczników ksiąg metrykalnych oraz akt stanu cywilnego wytworzonych przez kancelarie parafialne wyznań religijnych funkcjonujących na terenie Rzeczpospolitej w latach 1569-2019. 

Celem priorytetowym jest inwentaryzacja ksiąg metrykalnych (urodzeń, ślubów, zgonów, zapowiedzi oraz alegat) pozostających w zasobach archiwów parafialnych, instytucjonalnych archiwów kościelnych, archiwów zagranicznych oraz tzw. innych (biblioteki, muzea, zbiory prywatne). Powyższe dane będą sukcesywnie uzupełniane o zasoby będące w gestii sieci polskich archiwów państwowych. 

STRUKTURA KATALOGU
została podzielona na kilka odrębnych części (przedziały historyczne)
R1- parafie funkcjonujące do końca I RP (1569-1795) – stan na 1772 rok
R0-parafie funkcjonujące pod zaborami (1795-1918) – stan na 1914 rok
R2
- parafie funkcjonujące do końca II RP (1918-1945) – stan na 1939 rok
R3- parafie funkcjonujące współcześnie III RP (1945-2019) - stan na 2019 rok

Każda z inwentaryzowanych w katalogu parafii została równolegle przypisana zarówno do struktury administracji państwowej (województwa, powiaty) jak i do struktury administracji kościelnej (diecezje, dekanaty) właściwej dla każdego okresu historycznego.

Aplikacja została wyposażona w funkcjonalną wyszukiwarkę nazw miejscowości w których jest lub była parafia. Każda parafia oprócz wezwania, wyznania, danych adresowych, roku i wieku powstania, posiada określoną lokalizację GPS, pozwalającą na umiejscowienie jej na współczesnej mapie.

W ramach katalogu będziemy też gromadzić i publikować informacje o stopniu zindeksowania (opracowania) zasobów metrykalnych poszczególnych parafii wraz z podaniem aktywnych adresów do opracowujących je projektów indeksacyjnych. Planujemy też linkowanie do internetowych zasobów metrykalnych.

POZIOMY DOSTĘPU DO KATALOGU
Zdajemy sobie sprawę że nasz Katalog Ksiąg Metrykalnych to przedsięwzięcie na olbrzymią skalę wymagające pracy i zaangażowania wielu tworzących go osób. Liczymy na pomoc między innymi regionalistów, genealogów, historyków oraz archiwistów mających wiedzę o katalogowanych księgach.
Z założenia promujemy aktywnych użytkowników projektu - tzw. opiekunów parafii samodzielnie budujących bazę katalogu. W zamian za aktywność otrzymują oni dostęp do rozszerzonej funkcjonalności katalogu.
- dostęp podstawowy / brak rejestracji / (podsumowanie) 
- dostęp rozszerzony / rejestracja + aktywne konto opiekuna parafii / (podsumowanie + roczniki + indeksy + źródła + obiekty + newsletter)


UWAGA. Niniejszy katalog (podobnie jak nasze pozostałe projekty) nie ma charakteru naukowego ani komercyjnego. Projekt jest działaniem oddolnym, nie jest finansowany z żadnych subwencji czy dotacji – jego rozwój jest uzależniony od stopnia zaangażowania jego uczestników oraz od ewentualnych darowizn. 

© 2019-2021 https://katalog.projektpodlasie.pl