catalog parish books KATALOG KSIĄG METRYKALNYCH powstał w 2019 roku w ramach działań grupy projektpodlasie   

Naszym celem jest zgromadzenie oraz prezentacja w jednym miejscu informacji o miejscu przechowywania (czasami mocno rozproszonych) roczników ksiąg metrykalnych oraz akt stanu cywilnego wytworzonych przez kancelarie parafialne wyznań religijnych funkcjonujących na terenie Rzeczpospolitej w latach 1569-2019. 

Celem priorytetowym jest inwentaryzacja ksiąg metrykalnych (urodzeń, ślubów, zgonów, zapowiedzi oraz alegat) pozostających w zasobach archiwów parafialnych, instytucjonalnych archiwów kościelnych, archiwów zagranicznych oraz tzw. innych (biblioteki, muzea, zbiory prywatne). Powyższe dane będą sukcesywnie uzupełniane o zasoby będące w gestii sieci polskich archiwów państwowych. 

STRUKTURA KATALOGU
została podzielona na kilka odrębnych części (przedziały historyczne)
R1- parafie funkcjonujące do końca I RP (1569-1795) – stan na 1772 rok
R0-parafie funkcjonujące pod zaborami (1795-1918) – stan na 1914 rok
R2
- parafie funkcjonujące do końca II RP (1918-1945) – stan na 1939 rok
R3- parafie funkcjonujące współcześnie III RP (1945-2019) - stan na 2019 rok

Każda z inwentaryzowanych w katalogu parafii została równolegle przypisana zarówno do struktury administracji państwowej (województwa, powiaty) jak i do struktury administracji kościelnej (diecezje, dekanaty) właściwej dla każdego okresu historycznego.

Aplikacja została wyposażona w funkcjonalną wyszukiwarkę nazw miejscowości w których jest lub była parafia. Każda parafia oprócz wezwania, wyznania, danych adresowych, roku i wieku powstania, posiada określoną lokalizację GPS, pozwalającą na umiejscowienie jej na współczesnej mapie.

W ramach katalogu będziemy też gromadzić i publikować informacje o stopniu zindeksowania (opracowania) zasobów metrykalnych poszczególnych parafii wraz z podaniem aktywnych adresów do opracowujących je projektów indeksacyjnych. Planujemy też linkowanie do internetowych zasobów metrykalnych.

UWAGA. Niniejszy projekt nie ma charakteru naukowego ani komercyjnego, jest działaniem oddolnym. Nie jest finansowany z żadnych subwencji czy dotacji – jego rozwój jest uzależniony od stopnia zaangażowania jego uczestników oraz od ewentualnych DAROWIZN

© 2019-2023 https://katalog.projektpodlasie.pl