catalog parish books KATALOG KSIĄG METRYKALNYCH powstał w 2019 roku w ramach działań grupy projektpodlasie   

Naszym celem jest zgromadzenie oraz prezentacja w jednym miejscu informacji o miejscu przechowywania (czasami mocno rozproszonych) roczników ksiąg metrykalnych oraz akt stanu cywilnego wytworzonych przez kancelarie parafialne wyznań religijnych funkcjonujących na terenie Rzeczpospolitej w latach 966-2019. 

Celem priorytetowym jest inwentaryzacja ksiąg metrykalnych (urodzeń, ślubów, zgonów, zapowiedzi oraz alegat) pozostających w zasobach archiwów parafialnych, instytucjonalnych archiwów kościelnych, archiwów zagranicznych oraz tzw. innych (biblioteki, muzea, zbiory prywatne). Powyższe dane będą sukcesywnie uzupełniane o zasoby będące w gestii sieci polskich archiwów państwowych. 

STRUKTURA KATALOGU
została podzielona na kilka odrębnych części (przedziały historyczne)
R1- parafie funkcjonujące do końca I RP (966-1772) – stan na 1772 rok
R0-parafie funkcjonujące pod zaborami (1772-1917) – stan na 1917 rok
R2
- parafie funkcjonujące do końca II RP (1918-1939) – stan na 1939 rok
R3- parafie funkcjonujące współcześnie III RP (1946-2019) - stan na 2019 rok

Każda z inwentaryzowanych w katalogu parafii została równolegle przypisana zarówno do struktury administracji państwowej (województwa, powiaty) jak i do struktury administracji kościelnej (diecezje, dekanaty) właściwej dla każdego przedziału historycznego.

Aplikacja została wyposażona w funkcjonalną wyszukiwarkę nazw miejscowości w których jest lub była parafia. Każda parafia oprócz wezwania, wyznania, danych adresowych, roku i wieku powstania, posiada określoną lokalizację GPS, pozwalającą na umiejscowienie jej na współczesnej mapie.

W ramach katalogu będziemy też gromadzić i publikować informacje o stopniu zindeksowania (opracowania) zasobów metrykalnych poszczególnych parafii wraz z podaniem aktywnych adresów do opracowujących je projektów indeksacyjnych. Planujemy też linkowanie do internetowych zasobów metrykalnych.

Niniejszy katalog (podobnie jak nasze pozostałe projekty) nie ma charakteru naukowego ani komercyjnego. Projekt jest działaniem oddolnym, nie jest finansowany z żadnych subwencji czy dotacji – jego rozwój jest uzależniony od stopnia zaangażowania jego uczestników oraz od ewentualnych darowizn na jego rozwój. 

© 2019-2020 https://katalog.projektpodlasie.pl