Okres Kraj Opis
III RP, 1945- III Rzeczpospolita (2019) R3 - (1945-2019)
I RP, 966-1772 I Rzeczpospolita (1772) R1 - (1569-1795)
II RP, 1918-1944 II Rzeczpospolita (1939) R2 - (1918-1945)
Okres zaborów (1914) R0 - (1795-1918)
Liczba parafii 10199
Liczba zbiorów archiwalnych 46990
© 2019-2021 https://katalog.projektpodlasie.pl