catalog parish books KATALOG STAROPOLSKICH KSIĄG SĄDOWYCH powstał w 2020 roku w ramach działań grupy projektpodlasie   

Naszym celem jest zgromadzenie oraz prezentacja w jednym miejscu informacji o zachowanych staropolskich księgach sądowych wytworzonych przez kancelarie sądów grodzkich i ziemskich funkcjonujących na terenie I Rzeczpospolitej w okresie od XIV do końca XVIII wieku. 

Celem priorytetowym jest inwentaryzacja ksiąg sądowych pozostających w zasobach archiwów zagranicznych oraz w tzw. innych (biblioteki, muzea, zbiory prywatne). Powyższe dane będą sukcesywnie uzupełniane o zasoby będące w gestii sieci polskich archiwów państwowych. 

W ramach katalogu będziemy też gromadzić i publikować informacje o stopniu zindeksowania (opracowania) zasobów staropolskich ksiąg sądowych poszczególnych kancelarii wraz z podaniem aktywnych adresów do opracowujących je projektów indeksacyjnych. Planujemy też linkowanie do internetowych serwisów publikujących skany ksiąg sądowych. 

Każda z inwentaryzowanych w katalogu kancelarii została przypisana do struktury administracji państwowej (województwa, powiaty) według stanu na 1772 rok oraz do historycznego podziału na ziemie I Rzeczpospolitej. 

UWAGA. Niniejszy projekt nie ma charakteru naukowego ani komercyjnego, jest działaniem oddolnym. Nie jest finansowany z żadnych subwencji czy dotacji – jego rozwój jest uzależniony od stopnia zaangażowania jego uczestników oraz od ewentualnych DAROWIZN . 

© 2019-2023 https://katalog.projektpodlasie.pl